poslovno.rs
 • Početna
 • Poslovi
 • Promocije
 • Saradnja
 • Korisnik
 • Ukucajte 4 ili više karaktera za pretragu
  Unesite podatke za preuzimanje profila firme:
  Podatci osobe za kontakt:
  Ime i prezime osobe za kontakt u vezi sa saradnjom sa poslovno.rs. Ne prikazuje se u profilu vaše firme na našem portalu.
  Email osobe za kontakt u vezi sa saradnjom sa poslovno.rs. Ne mora biti isti kao email firme koji će se prikazivati u profilu. Ovaj email će se koristiti prilikom prijave na portal.
  Telefon osobe za kontakt u vezi sa saradnjom sa poslovno.rs. Ne mora biti isti kao telefon firme koji će se prikazivati u profilu.

  Lozinka za prijavu na sistem:
  Lozinka koju ćete koristiti prilikom prijavljivanja na panel za podešavanja u vezi sa promocijom Vaše firme na poslovno.rs. Mora sadržati minimum 8 karaktera (slova, brojeva...).

  Podatci o firmi:
  Naziv Vaše firme na našem portalu.